Rozliczanie świadczeń

Realizację tej usługi realizujemy na dwa sposoby, każdy z nich jest dostosowany do różnych wymagań, wielkości, rodzaju usług.

Rozliczenia Standard:
Rozwiązanie problemu weryfikacji świadczeń i przygotowania rozliczeń realizujemy w najprostszy sposób:
– na dostarczonych przez nas formularzach wpisujecie państwo dane dot. każdego świadczenia,
– karty w ustalonych terminach są dostarczane do nas lub odbierane u państwa (osobiście lub kurier)
– w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego otrzymujecie państwo rachunek lub fakturę refundacyjna dla NFZ
Cechy rozwiązania:
– rejestr Usług Medycznych jest dostępny u państwa na miejscu w formie dostarczonych przez nas plików.xls.
– księgi porad, zabiegów, ośrodków, badań jest ręcznie uzupełniana w jednostce,
– kystem pozwala na wykonywanie raportów statystycznych z realizacji świadczeń,
– automatyczna archiwizacja danych i kopia bezpieczeństwa,
– kolejki oczekujących,
– listy aktywne
– automatyzacja wprowadzania danych osobowych do systemu
– prowadzenie kartotek pacjentów
– dostęp do historii realizacji świadczeń pacjentów
– inne funkcjonalności możliwe po ustaleniu
– proces rozliczania (sprawozdawczość, korekty błędów, naliczanie świadczeń, generowanie rachunków lub faktur, korekty) odbywa się bez państwa udziału.

Rozliczenia Comfort:

Rozwiązanie to dostarcza państwu pełen komfort, nie tylko w rozliczeniach, ale również w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz spełnieniu wymagań jakie winna ona spełniać.

Etapy wdrożenia rozwiązania Comfort:
– dostarczamy własne oprogramowanie przygotowane pod konkretny zakres usług,
– szkolimy pracowników w zakresie obsługi programu,
– pracownicy wprowadzają dane
– prowadzenie dokumentacji medycznej
– rozliczenia i faktury.
Cechy rozwiązania:
– rejestr Usług Medycznych jest dostępny u państwa na miejscu,
– karta historii choroby pacjenta lub karty zabiegowe są drukowane na żądanie z danymi pacjenta,
– księgi porad, zabiegów, ośrodków, badań jest dostępna w jednostce,
– system pozwala na wykonywanie raportów statystycznych z realizacji świadczeń,
– automatyczna archiwizacja danych i kopia bezpieczeństwa,
– kolejki oczekujących,
– listy aktywne,
– automatyzacja wprowadzania danych osobowych do systemu,
– prowadzenie kartotek pacjentów,
– dostęp do historii realizacji świadczeń pacjentów,
– inne funkcjonalności możliwe po ustaleniu,
– proces rozliczania (sprawozdawczość, korekty błędów, naliczanie świadczeń, generowanie rachunków lub faktur, korekty) odbywa się bez państwa udziału.