Oferty dla NFZ

Przygotowanie dokumentacji do konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ.

Oferty opracowują osoby mające duże doświadczenie w kontraktowaniu – od kilku lat przygotowały ponad 50 ofert na łączną kwotę przekraczającą 250 000 000 zł. ŻADNA oferta nie została odrzucona z przyczyn formalnych.
Przygotowujemy oferty z pełnego rodzaju świadczeń medycznych:
– Podstawowa Opieka Zdrowotna/Medycyna Szkolna,
– Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna/Badania diagnostyczne
– Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
– Rehabilitacja lecznicza
– Lecznictwo szpitalne
– Lecznictwo stomatologiczne
– Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
– Opieka paliatywna i hospicyjna

Każda oferta jest przygotowywana dokładnie z wytycznymi NFZ i podlega dodatkowej weryfikacji przez osobę nadzorującą.

Aktualizacja danych do umów wieloletnich