NFZ

Rozliczenia z NFZ – nie musisz tego robić osobiście !!!

JUŻ OD 100 zł

Jak ważna jest realizacja kontraktów z NFZ nie trzeba nikogo przekonywać. Dla wielu jednostek to jedyne, stałe umowy gwarantujące przychód na odpowiednim poziomie. Z drugiej strony są pacjenci, którym, podpisując umowę z NFZ jesteśmy zobligowani udzielać świadczeń na odpowiednim poziomie. Realizacja tych umów to nie tylko udzielanie świadczeń, ale również sprawozdawczość do NFZ. Niestety jest to żmudne i pracochłonne zajęcie, które nie zawsze kończy się uzyskaniem refundacji. Znając uciążliwość procesu sprawozdawczego oraz jego koszty (niekiedy bardzo wysokie) przygotowaliśmy specjalny pakiet usług.

Realizujemy usługi związane z kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń oraz szkoleniami w zakresie obsługi systemów informatycznych.

Realizacja tych usług może być realizowana na podstawie umowy stałej bądź jednorazowych zleceń (ofertowanie).

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami: