Oprogramowanie do rozliczeń z NFZ

Stworzony przez nas system informatyczny może być wykorzystywany nie tylko do rozliczeń z NFZ ale w celu tworzenia zbiorczej dokumentacji (wersja podstawowa) oraz do prowadzenia dokumentacji medycznej (wersje rozbudowane). Najpopularniejsze obecnie na rynku oprogramowanie do rozliczeń z NFZ oferuje TYLKO rozliczenia, zaś reszta dokumentacji MUSI być prowadzona ręcznie. Niestety wiąże się to z wykonaniem podwójnej pracy. Każde świadczenie wpisane do niego musi być (zgodnie z obowiązującymi przepisami) również wpisane do Księgi Poradni czy Pracowni. Wiąże się to z ogromnym nakładem pracy, a tym samym kosztów. Nasze oprogramowanie oferuje dodatkowe funkcje, dzięki którym zwiększy się efektywność pracy, a co za tym idzie zmniejszą się też koszty działalności.