Nasze programy

Przedstawiamy programy stworzone przez naszą firmę:

MagFix – oprogramowanie pozwalające na :

  • inwentaryzację sprzętu i oprogramowania –  IT, medycznego, technicznego,
  • inwentaryzację i zarządzaniem środkami trwałymi,
  • monitorowanie przeglądów technicznych urządzeń i ich serwisu np. nadzorowanie ważności przeglądów urządzeń medycznych),
  • zgłaszanie do naprawy sprzętu firmą serwisowym bezpośrednio z aplikacji ( z wcześniejszej inwentaryzacji)

Recall-Przypomnienie – jeśli masz dużo klientów i musisz im przypominać o sobie :

  • definiowanie rodzajów przypomnień,
  • definiowanie celu przypomnienia,
  • ustalanie cyklu powtarzalności przypomnień,
  • różne poziomy uprawnień użytkowników,
    bardzo często program ma zastosowanie w gabinetach stomatologicznych, przypominając recepcjonistce o kontakcie w z pacjentem w celu umówienia wizyty