Nadzór nad jakością usług medycznych

Świadczenie medyczne jest produktem jaki jednostka służby zdrowia oferuje pacjentom. Wydaje się oczywistym, że pacjent poszukuje świadczenia o jak najwyższej jakości. Różne akty prawne, normatywne, umowne bądź zalecenia instytucji dotyczące standardów usług medycznych definiują lub zalecają przebieg, czas trwania i parametry danej usługi medycznej. Czy każde świadczenie zostało udzielone prawidłowo i czy je właściwie udokumentowano? Czy to samo świadczenie realizowane przez różny personel ma takie same parametry spełniające owe standardy? Czy podczas ich realizacji zachowane są wszystkie wymogi bezpieczeństwa?

Proponujemy określenie takich standardów dla Państwa jednostki w zakresie usług, posiadanego sprzętu i personelu. Dzięki nim podniesiecie Państwo jakość świadczeń, każdy z nich będzie identyczna i spełni wysokie wymagania.

Realizacja standardów jest GWARANCJĄ jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług!

Standardy są jednym z elementów systemu zarządzania jakością ISO 9000.