Badania rynku

Usługa jest przeznaczona zarówno dla podmiotów rozpoczynających działalność lub poszerzających swoją ofertę, jak również dla podmiotów z ugruntowaną pozycja na rynku. Badanie obejmuje szczegółową analizę pod względem jakościowym, cenowym, ilościowym, terytorialnym, dostępności danej usługi medycznej oraz oczekiwań potencjalnych pacjentów.

Tak przeprowadzona analiza runku pozwoli Państwu podejmować odpowiednie działania, w szczególności dotyczące poszerzenia oferty, zmian cen, opłacalności inwestycji.

Badania i analizy opracowują i przeprowadzają osoby z doświadczeniem w branży medycznej.