Zarządzanie dokumentacją medyczną

Każda jednostka służby zdrowia udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta. Akty prawne dokładnie określają co powinna ona zawierać i jak ją należy prowadzić. Zmiany w przepisach, które zaszły w ciągu ostatnich lat stawiają przed podmiotami nowe zadania i obowiązki.

Czy znane są  Państwu wszystkie akty normatywne dotyczące dokumentacji medycznej?
Czy dokumentacja w Państwa jednostce prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Czy dokumentacja zbiorcza jest prowadzona prawidłowo?
Czy dokumentacja medyczna jest właściwie przechowywana, w odpowiednich warunkach?
Czy udostępnianie jej odbywa się zgodnie z prawem?
Czy dokumentacja jest odpowiednio zabezpieczona i chroniona?

Jeśli na którekolwiek z wyżej postawionych pytań odpowiedzieli Państwo „Nie” lub „Nie wiem” to ta usługa jest przeznaczona dla Państwa.

Obejmuje ona:
– audyt dokumentacji medycznej;
– opracowanie i wdrożenie zaleceń dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej;
– szkolenia pracowników;
– monitoring dokumentacji.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej to obowiązek każdego podmiotu realizującego świadczenia zdrowotne, zaś liczba instytucji mogących skontrolować jakość dokumentacji ciągle rośnie. To już nie tylko NFZ, czy sądy, ale i ubezpieczyciele, jednostki administracji publicznej, ZUS oraz coraz częściej pacjenci dochodzący swoich roszczeń w procesach odszkodowawczych.