Zarządzanie aparaturą medyczną

Aparatura medyczna jest ważną częścią składową technologii medycznych. Jej jakość, ilość oraz stan techniczny decydują o możliwościach wykonywania określonych procedur medycznych, diagnostycznych, zabiegowych oraz rehabilitacyjnych.

Proponujemy usługę polegającą na wdrożeniu Systemu Zarządzania Aparaturą Medyczną (SZAM).

W skład Systemu wchodzą:
– Program komputerowy służący do ewidencji aparatury, raportowania oraz planowania wszelkich działań związanych z urządzeniami medycznymi oraz okołomedycznymi.
– Procedury zarządzania przeglądami. ciągłością i jakością  pracy urządzeń.
– Inwentaryzację oraz ocenę techniczną aparatury medycznej.
– Opracowanie i wdrożenie Polityki Jakości.
– Szkolenia.
– Doradztwo w zakresie zakupów i modernizacji aparatury medycznej.