Informatyzacja i komputeryzacja

Informatyzować czy komputeryzować?

Czym się różnią?  Główna różnica polega na podejściu do informacji jako celu podejmowanych działań.

Informatyzacja często błędnie nazywana komputeryzacją rozpoczyna się na rozpoznaniu potrzeb jednostki, zbadaniu zakresu działania, obiegu dokumentacji, posiadanych zasobów, oczekiwań kierownictwa. Dopiero bazując na takiej wiedzy należy dopasować odpowiednie oprogramowanie, sprzęt zarówno komputery lub terminale, serwery, sieci teleinformatyczne, na urządzeniach peryferyjnych skończywszy. Dla większych jednostek można odpowiednio dobierać urządzenia i systemy w serwerowniach. Jak widać głównym elementem informatyzacji jest INFORMACJA, jej przetwarzanie, obieg, zarządzanie nią, archiwizacja i bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia są tylko narzędziami do realizacji w/w celów.

Komputeryzacja to jedynie wyposażenie jednostki w sprzęt komputerowy.

Niestety wiele instytucji, jednostek i firm już skomputeryzowanych, i to często na wysokim poziomie, nadal nie ma ujednoliconego obiegu informacji, nie mówiąc już o jej dostępności, wiarygodności czy bezpieczeństwie. Często wynikiem takiej komputeryzacji jest maszyna do pisania zastąpiona komputerem z drukarką. Czy taki był jej cel?

A może chodziło nam o informatyzację: o system dający narzędzie pracy personelowi jednostki, ułatwiający przetwarzanie danych, zarządzanie nimi, łatwy i natychmiastowy dostęp do zgromadzonych informacji.

Informatyka jako dziedzina integrująca oprogramowanie, sprzęt, nowe technologie wkroczyła do niemal każdej sfery życia. Dawniej będąc domeną specjalistów dziś nie istnieje żadna gałąź medycyny nie posiłkująca się technologiami informatycznymi, przykładem może tutaj być zarówno tomografia komputerowa z rekonstrukcją 3D, jak również aparat EKG z możliwością zapisania i przesłania danych. Daje to personelowi medycznemu ogromne możliwości gromadzenia i dostępu do danych pacjenta, ich analizy oraz znacznie ułatwia proces leczenia i diagnozowania.

Tutaj należy zadać najważniejsze pytanie: czy to wykorzystywane jest w praktyce?

Niestety NIE! Badanie jakie przeprowadziliśmy na rynku usług medycznych świadczy, o tym, że ponad 90% jednostek sektora medycznego twierdzi że są zinformatyzowane, jednak już w kolejnym pytaniu tylko co dziesiąta instytucja gromadzi dane medyczne (przynajmniej częściowo)  w sposób elektroniczny (nie dotyczy danych  rozliczeniowych do NFZ). Wyciągnięcie wniosków pozostawiam Państwu.

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie informatyzacji jak i komputeryzacji.

Zajmujemy się dostawą i integracją systemów informatycznych: medycznych, księgowo – finansowych, oprogramowania służącego do analiz i zarządzania informacją oraz innych programów niezbędnych dla użytkownika końcowego. Sprzęt informatyczny dobieramy indywidualnie do potrzeb jednostki i użytkowników kierując się ekonomią, bezpieczeństwem i wygodą. Dzięki nam zwiększy się wydajność pracy oraz jakość wykonywanych usług