Audyt dokumentacji wewnętrznej

Dokumentacja wewnętrzna podmiotu leczniczego to nie tylko dokumentacja medyczna. To dokumentacja regulująca pracę personelu, obsługę urządzeń, bezpieczeństwo pracy i wiele innych dziedzin funkcjonowania jednostki. Proponujemy Państwu audyt tej dokumentacji, ujednolicenie zarządzeń wewnętrznych, a w przypadku ich braków uzupełnienie oraz przeszkolenie odpowiednich pracowników.

Nasze obecne opracowania dokumentacji wewnętrznej to:
– Dokumentacja ISO 9000:2010;
– Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
– Instrukcja Zarządzania Systemem  Informatycznym;
– Instrukcja Zarządzania Aparaturą Medyczną;
– Polityka Jakości w Pracowni RTG;
– Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy;
– regulaminy związane z utrzymaniem czystości, dezynfekcji narzędzi i urządzeń  itp.
– Instrukcja Archiwalna;

Dodatkowo proponujemy uruchomienie portalu intranetowego z obowiązującymi dokumentami i komunikatami kierownictwa – portal taki jest doskonałym narzędziem informowania personelu, zaś w przypadku większych jednostek (lub kilku lokalizacji) niezbędnym elementem skutecznego zarządzania.