Audyt dokumentacji medycznej

Jak ważne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji nikogo nie trzeba przekonywać. Lista aktów prawnych regulujących jest bardzo długa, w niewielu jednostkach jest znana i stosowana. Przepisy dokładnie regulują sposób prowadzenia, udostępniania, archiwizowania dokumentacji medycznej, zarówno indywidualnej pacjenta jak i tej zbiorczej.

Poniżej przedstawiamy wybrane akty prawne regulujące prowadzenie dokumentacji zbiorczej:

 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
– Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów;
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

To niestety nie wszystko! Lista jest bardzo długa i niestety niektóre akty prawne są często zmieniane – np. przepisy dotyczące recept.

Wykorzystaj nasze olbrzymie doświadczenie w tym zakresie – doradzimy Państwu jakie podjąć działania aby dokumentacja była prowadzona wzorcowo! Państwa placówka znajdzie się wśród nielicznych jednostek realizujących prawidłowo zapisy przepisów.