Jakość usług

JAKOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

Na jakość świadczonych usług wpływa wiele elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Do grupy tych wewnętrznych należy jakość prowadzenia dokumentacji medycznej, posiadany sprzęt, wykwalifikowany personel, miejsce udzielania świadczeń, wdrożone standardy jakości lub system zarządzania jakością.

Do elementów zewnętrznych należy zaliczyć podwykonawców, materiały użyte podczas realizacji świadczenia.

Ważnym elementem określenia jakości tych usług jest opinia samych pacjentów. Analiza tych opinii pozwala na podniesienie standardu obsługi pacjenta oraz poprawy wizerunku placówki.

Proponujemy pakiet usług, dzięki którym podniesiecie Państwo jakość świadczeń i jakość obsługi pacjenta.