Ochrona danych osobowych

W naszym pakiecie znajdują się usługi związane z Ochroną Danych Osobowych, obejmujące

outsourcing i wsparcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), audyt ochrony danych osobowych, opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji (PBI) i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi (IZSI), przygotowanie dokumentacji oraz specjalistyczne szkolenia. Proponowana przez nas polityka bezpieczeństwa obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania jednostek służby zdrowia, reguluje mechanizmy przetwarzania danych i daje gwarancje należytej ochrony.

Oferowany zakres usług dotyczących danych osobowych:
– audyt systemu ich ochrony;
– stworzenie i aktualizacja dokumentacji PBI i IZSI;
– opiniowanie umów dotyczących ich przetwarzania;
– monitoring zarządzania infrastrukturą służącą do przetwarzania;
– szkolenia w zakresie przestrzegania Ustawy i przepisów dotyczących ochrony tych danych;
– określanie zakresów obowiązków i odpowiedzialności personelu;
– kompleksowe wdrażanie systemu ochrony;
– doradztwo w zakresie fizycznej ochrony zbiorów.

Oferujemy usługi o charakterze stałym, jak i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.