Kopie bezpieczeństwa

ŚPIJ SPOKOJNIE!!

Pojęcie „kopii bezpieczeństwa” ściśle wiąże się z Ochroną Danych Osobowych i wszystkie jednostki służby zdrowia – jako przetwarzające ten typ danych – są zobligowane aktami prawnymi do ich wykonywania i przestrzegania procedur z nimi związanymi.

Nie spełnienie wymogów rozporządzenia brak kopii bezpieczeństwa może narazić Państwa na wiele przykrych niespodzianek spowodowanych brakiem odpowiednich zabezpieczeń:
– brak możliwości rozliczeń z NFZ;
– utrata bazy pacjentów i terminów wizyt;
– utrata dokumentacji medycznej pacjenta.

Niestety odzyskanie danych lub przywrócenie do stanu sprzed ich utracenia jest bardzo kosztowne,  czasochłonne a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.
Najczęściej przyczyną utraty danych jest:
– błąd ludzki w zabezpieczeniu danych, obsłudze systemów informatycznych;
– działanie osób trzecich – kradzież, zniszczenie sprzętu lub danych;
– awarie i zdarzenia losowe.

Możemy zaproponować Państwu rozwiązanie problemu wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych. Sposób rozwiązania zależny jest od ilości danych, sposobu funkcjonowania jednostki, nadzoru informatycznego, posiadanych kosztów. Proponujemy rozwiązania od najprostszych z wykorzystaniem agentów kopii i dysków zewnętrznych typu „one touch” poprzez specjalistyczne oprogramowanie do realizacji kopii bezpieczeństwa (lokalnie lub w chmurze) a skończywszy na specjalistycznych urządzeniach typu biblioteki LTO.

Wszystkie procesy archiwizacji odbywają się automatycznie bez Twojego zaangażowania.

Pamiętaj kopia Twoich danych nie kosztuje dużo, a odzyskanie danych majątek.