Bezpieczeństwo

POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE!

Wiele osób jak również firm czy instytucji bardzo zawęża pojęcie bezpieczeństwa danych, myśląc najczęściej tylko o jednym aspekcie. Jednak problem ten jest bardziej złożony i niestety nie poświęca mu się należytej uwagi. Nawet jeśli istnieje wdrożony system ochrony danych osobowych to czy nam to wystarcza? Oczywiście, że nie! Jak sama nazwa wskazuje system ochrania TYLKO dane osobowe, a co z pozostałymi, księgowymi, finansowymi jak również planami i analizami? Czy one są równie dobrze chronione i czy mamy pewność że nie zostaną zniszczone, skradzione lub zmienione?  Czy jedynie upoważnione osoby mają do nich dostęp?

Niestety wyłącznie 10% placówek służby zdrowia posiada zabezpieczenia na zadowalającym poziomie.*

Bezpieczeństwo należy rozpatrywać jako ciągły wielopłaszczyznowy proces, w którym biorą udział wszyscy pracownicy i podwykonawcy. Płaszczyzny takiego procesu to:
–   ochrona danych osobowych (papierowych i elektronicznych);
–  ochrona danych elektronicznych – wszystkie typy danych (macierze, kontrola dostępu do zasobów, oprogramowanie antyszpiegowskie, ochrona sieci teleinformatycznej – firewall);
– system wykonywania kopii bezpieczeństwa, jej przechowywania, zabezpieczeń i przywracania danych;
–   oprogramowanie antywirusowe POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE!
– działające nie tylko na wirusy ale także na trojany, spam, phishing, działania hackerów, zabezpieczające sieć wewnętrzną.
– systemy bezpieczeństwa i nadzoru fizycznego, obejmujące min.  systemy alarmowe, kamery do nadzoru, kontrolę dostępu do pomieszczeń.

Proponujemy skorzystanie z naszych usług. Tylko dzięki tak kompleksowemu rozwiązaniu tego zagadnienia można być spokojnym o swoje zasoby i ich bezpieczeństwo, a także zapewnić ciągłość pracy Waszej placówki.

* ocena dokonana na podstawie anonimowej ankiety przeprowadzonej na reprezentatywnej grupie jednostek sektora służby zdrowia.